banner
Dự án Trí Minh Phát

Dự án Trí Minh Phát

Công ty TNHH Trí Minh Phát chính thức thử nghiệm hệ thống xe buýt thông minh do công ty cổ phần DFM-Engineering phát triển.

Hệ thống xe buýt thông minh được áp dụng cho tuyến xe học sinh của công ty Trí Minh Phát, bao gồm hệ thống bán vé thông minh và hệ thống quản lý trực tuyến với các chức năng:

  • In vé tự động theo từng lượt khách
  • Đọc mã QR code, kiểm soát vé còn hiệu lực hay không
  • Đọc thẻ tháng (thẻ xe tháng) để in vé tự động
  • Truyền thông tin về máy chủ hỗ trợ quản lý xe và kiểm soát số lượng vé bán ra

(Hình ảnh cài đặt máy)

(Hình ảnh máy bán vé xe buýt thông minh)

(Hình ảnh tuyến xe buýt số 1 - tuyến xe áp dụng hệ thống)

(Hình ảnh kiểm tra thiết bị)

 

Ảnh: Công ty DFM